technologie

Střídače

25energy

Střídač, či měnič upravuje elektriku jdoucí z panelů na elektřinu, kterou posílá do baterie nebo do jednotlivých zásuvek v domě. Jeho parametry, účinnost a výkon přímo ovlivňují kolik spotřebičů bude fungovat během výpadku elektřiny z distribuční sítě. Bez spolehlivého fungování střídače nebude elektrárna fungovat vůbec. Systém střídače také určuje stupeň bezpečnosti fotovoltaické elektrárny. Výběr střídače je velmi zásadní.

NAHORU