25energy

Dotace na fotovoltaiku

25energy

Elektrárny zajištujeme klientům včetně podání žádosti o dotaci. Výše dotace se řídí stejnými metodickými pravidly pro všechny žadatele a vypočítává se z instalovaného výkonu a kapacity baterie.

Dotace

Kolik Vám přinese?

Zjednodušeně lze říct, že majitelé rodinných domů  mohou čerpat dotaci na fotovoltaickou elektrárnu až 160.000 Kč, maximálně však 50 %  přímých realizačních výdajů a v případě tzv. „znevýhodněných“ krajů se počítá další bonus 10 % na celkovou částku. 

Elektrárna musí být umístěna v případě stávajících staveb na rodinném domě, což pro účely programu znamená stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři samostatné byty;  obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt; stavba určená pro rodinnou rekreaci, která je využívána pro bydlení. Užívání pro bydlení je prokázáno, pokud žadatel doloží, že on sám nebo jiná osoba má v této stavbě evidován trvalý pobyt počínající min. 24 měsíců před podáním žádosti. Pro nové stavby pak rodinné domy, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví, a je (bude) jako rodinný dům zapsána v katastru nemovitostí. 

Rezervovaný výkon sjednaný ve smlouvě o připojení s provozovatelem distribuční soustavy (sítě) bude omezen na maximálně 50 % instalovaného výkonu FV systému. Podmínka je pro příjemce podpory závazná po celou dobu udržitelnosti i v případě navýšení výkonu systému.  

Dále lze čerpat 15.000 Kč na nabíjecí stanici pro elektro vůz, nebo bonus 10 000,- Kč za kombinaci s instalací  bojleru o objemu minimálně 120l.  

V případě podání žádosti současně lze získat bonus ve výši 10.000 Kč. To se týká i dalších tzv. křížových opatření jako je kombinace s tepelným čerpadlem.

Pro ulehčení lze říct, že elektrárna o výkonu 6 kWp a baterii o kapacitě 10 kWh představuje systém na který lze získat plnou dotaci 205.000 Kč. S přidáním dvou nabíjecích stanic a podáním žádosti současně s tepelným čerpadlem dostanete na systém dotaci až do výše 185.000 Kč. Pokud se nacházíte v tzv. „znevýhodněném“ kraji, bude tato částka ještě vyšší.

Dotace

Souhrn v číslech

DOTACE

Konzultace zdarma

Pokud budete chtít nezávaznou nabídku, konzultaci, projekt či domluvit servisní zásah, nás tým je Vám k dispozici. Zavolejte nám, nebo vyplňte formulář a my se Vám obratem ozveme.

 • 01 Nezávazná konzultace
 • 02 Návrh a nacenění
 • 03 Realizace
 • 04 Dotace
 • 05 Šetříte
Celkem lze čerpat dotaci
185.000 Kč
Celkova výše na FVE
Bonus nabíjecí stanice
10.000 Kč
v případě podání žádosti současně s FVE
Nabíjecí stanice elektromobil
15.000 Kč
15.000 Kč na jednu nabíjecí stanici
Bonus na tepelné čerpadlo
15.000 Kč
v případě podání žádosti současně s FVE

Kontaktujte nás a získejte nabídku na míru

  Partneři

  Naši partneři a technologie

  PARTNEŘI
  ..
  ..
  ..
  ..
  ..
  ..
  ..
  ..
  ..
  ..
  ..
  ..
  NAHORU