Výběr fotovoltaiky

Jak vybrat Vaši fotovoltaiku ?

25energy

Na trhu existuje celá řada produktů, výrobců a v poslední době ještě více firem nabízející instalaci fotovoltaiky. Fotovoltaiku již dnes nabízí opravdu kdekdo. Jak se tedy zorientovat v tom, do čeho investovat a komu svěřit svou investici, podle čeho vybírat? 

Základem je specializace dodavatele, fotovoltaika je opravdová malá elektrárna, křížící několik řemeslných oborů, která má bezpečně a spolehlivě sloužit desítky let. Tak je k ni potřeba přistupovat. Elektroinstalace, stavební provedení, hromosvody, znalost připojovacích podmínek i dotací.

Faktické zkušenosti s fotovoltaikou jsou zásadní a za rok zkušeností nelze čekat zázraky. V případě komerčních elektráren dokládají firmy minimálně tří letou historii v oboru. My se slunečním elektrárnám věnujeme již od roku 2012 a víme, že se v oboru budeme vzdělávat v podstatě neustále.

Výběr technologie se kterou dodavatel pracuje je zásadní. Jako zákazník chcete mít jistotu, že záruky ze strany dodavatele jsou přiměřené vynaloženým prostředkům. Jako investor se můžete, skrz poznání použitých technologií, seznámit s pracovní filosofií dodavatele .

Cílem naší firmy je poskytnout Vám informace, které jsou zásadní pro Váš výběr a konečné rozhodnutí.

Titron storageTitron storage
victron energyvictron energy
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

Časté otázky a tipy

25energy

Elektřina spotřebovaná na místě výroby má nejvyšší hodnotu a výroba fotovoltaiky je u nás vysoce sezónní. S přihlédnutím k tomu, že fotovoltaika v zimních měsících vyrábí velmi omezeně, uvědomíte si, že fotovoltaika není řešením na zimní vytápění, naopak v létě dosahuje nejvyšších čísel. Pokud chcete dosáhnout co nejvyšší využitelnosti, je tato analýza o to důležitější. Jinými slovy, chcete výkon elektrárny, který bude efektivně koncipovaný ke stávající nebo plánované spotřebě (elektromobil, ohřev vody), nebo chcete jít cestou „co se vejde“ na střechu a nadvýrobu elektřiny chcete zpeněžit prodejem (virtuální baterie, cena na spotu atd.).

Podle této odpovědi a možnostem střechy navrhneme správný výkon.

Je zadáním nízká pořizovací cena, nebo řešení s delšími zárukami a vyšším výkonem i za cenu delší návratnosti. Systém se zárukou 10 let nebo technologii na 20 let a více. Chcete technologii, kterou můžete časem doplňovat o další zdroje jako je generátor, záložní okruhy, libovolné změny či rozšiřování baterie? Odpověď na tuto otázku přímo předurčuje typ sestavy, kterou byste si měli zvolit. Více se rozdílům čínských sestav proti sestavě Victron věnujeme v sekci Naše sestavy.

Podle Vašich požadavků (životnost) a plánů do budoucna (přechod na tepelné čerpadlo, elektroauto a jiné) navrhneme vhodnou technologickou sestavu.

„Když vypadne síť, budu vyrábět a fungovat ze slunce“, je velmi rozšířený mýtus, jehož řešení je možné, ale sofistikovanější a složitější, než se může na první pohled zdát. Pro někoho představuje provoz elektrárny při výpadku sítě marginální význam, pro někoho zcela zásadní funkci při investici do fotovoltaiky. Pokud je tento bod pro zákazníka důležitý, realizátor by měl technicky posoudit, jak je záloha proveditelná a navrhnout variantu selektivní či celkové zálohy. Z toho přímo vyplývá i zvolená technologie.

Vyčíslíme Vám předpokládanou finanční náročnost zvoleného typu zálohy.

Dnešní baterie splňují nejvyšší bezpečností kritéria, ale podléhají velké řadě omezení jako je například teplota prostředí. Chcete baterii pro dosažení vyšší využitelnosti vyrobené elektřiny, jako zálohu domu, nebo ji chcete také aktivně používat formou nuceného vybíjení a nabíjení podle aktuální ceny elektřiny na denním trhu? Baterie je zásadní prvek u rodinných domů, na kterou se vztahuje velká část dotace, také představuje podstatnou část rozpočtu a jejímu výběru věnujeme velkou pozornost.

Všechny zmíněné aspekty určují typ baterie a její velikost, kterou Vám navrhneme podle Vašeho zadání.

NAHORU