a Slunce je zdarma, buďte chytří Vyrobte si vlastní elektřinu. Sluneční eletrárnu zajistíme na klíc včetně projektu, připojení k síti a vyřízení dotace. a

Panely

Střídače

Baterie

Investice do sluneční elektrárny

Základním předpokladem je dostatek prostoru na střeše, ideálně s jižní, východní či západní orientací s minimem stínících prvků v blízkosti. Dále je to dostatek prostoru na umístění technologie střídače, případně baterie. I reliéf okolní krajiny hraje významnou roli při určení návratnosti.