Vyplatí se

Co je potřeba, aby měla elektrárna smysl a kdy se Vám investice vrátí.

Investice do sluneční elektrárny

Základním předpokladem je dostatek prostoru na střeše, ideálně s jižní, východní či západní orientací s minimem stínících prvků. Dále potřebujete dostatek prostoru na umístění technologie střídače, případně baterie. Nezbytné jsou i dobře rozvržené a schované kabelové trasy od panelů k technologii. Reliéf okolní krajiny hraje významnou roli při určení počtu slunečních hodin, a tím potenciální výtěžnosti.

Smysl investice do solární technologie je dvojí

Úspora

Finanční úspora za elektřinu, která z dlouhodobého pohledu neustále roste. Návratnost se odvíjí primárně od ceny elektřiny, podle typu projektu jak v případě rodinných domů, tak v případě komerčních solárních elektráren

Ohleduplnost

Investice z ohleduplnosti k životnímu prostředí pro další generace

Rodinné domy

Na rodinné domy lze čerpat dotaci až 155 000 Kč v případě systému, který vyrobí alespoň 4 MWh ročně. Jednotlivých variant je více, iddeální výkon systému Vám pomůžeme navrhnout v případě že nás budete kontaktovat.

 

V případě rodinných domů je návrh systému poněkud složitější díky nutnosti, ale i praktické potřebnosti použití baterie. Návratnost se pohybuje mezi 10 – 15 lety. Tento velký rozptyl vychází z velké rozdílnosti cen za elektřinu. Jako hraniční cenu můžeme označit 3 Kč za kWh, aby fotovoltaika vzhledem ke své životnosti dávala investičně smysl.

Komerční nemovitosti

Zcela zásadní otázkou je, zda se jedná o solární projekt bez dotace nebo s dotací. V případě solárních systémů bez dotace (území Prahy) se při ceně kWh kolem 3,5 Kč dostáváme na návratnost kolem 6-7 let s použitím prémiových technologií. Návratnost fotovoltaiky se tak za životnost systému vrátí mnohonásobně.