Co musíte vědět

Co byste měli rozhodnout než začneme navrhovat – návrh výkonu elektrárny.

Hodnota elektřiny má nejvyšší hodnotu v místě spotřeby, ale každý k této otázce přistupuje jinak. Proto navrhujeme všem zákazníkům různé možnosti výkonu, nikoliv plošně stejné velké systémy pro domy se spotřebou 4 MWh i pro domy se spotřebou 15 MWh. Je na zákazníkovi jakou cestou se chce vydat, v základu jsou tři možnosti přístupu k této velmi zásadní otázce;

Možnost co nejvyšší výkonu

Většinou se staví elektrárny u rodinných domů do 10 kWp (nad tento výkon vzniká povinnost licence ERÚ, zatím). V praxi to může znamenat velmi vysoké přetoky do distribuční sítě. Jedna skupina zákazníků má ala hlavním zájmem přejít na zelenou elektřinu a investici vnímají víc jako investici do zelené elektřiny, vlastní soběstačnosti a často trochu jako koníček a životní styl. Investor pragmatičtější počítá do budoucna s tím, že přidáme například ohřev vody jako druhou baterii, nebo pořídí elektromobil, který chce nabíjet z přetoků jako třetí baterii. Trh s energiemi se dynamicky vyvíjí, lze předpokládat, že se do budoucna otevře víc možností výkupu elektřiny za tržní ceny, rozvoj komunitní energetiky atd.

Možnost optimalizovaného řešení výroby

Znamená to cílit na vysoké procento využitelnosti. Výkon instalujeme spíš nižší s větší baterií tak, aby v létě, kdy je výroba nejvyšší, nedocházelo k vysokým přetokům. V praxi naše systémy dosahuji využitelnosti kolem 95%, navíc větší baterii se díky pomalejšímu nabíjení a vybíjení k výkonu potenciálně prodlužuje životnost. Tyto elektrárny u domů se spotřebou do 5MWh často navrhujeme jako 1 fázové systémy, které jsou méně problematické než sftw řízené 3 fázové systémy.

Elektrárna pro dosažní plné dotace

Pokud si zákazník není jistý jak se mu bude spotřeba vyvíjet, je možné systém navrhnout tak, aby využil maximální možné dotace. Pokud by měl časem potřebu zvýšit výkon, lze toho docílit pouze přidáním panelů s konstrukcí, případně s optimizéry. Přičemž má jistotu, že nepřišel o prostředky z Nové zelená úsporám.

Co byste měli vědět

Na rodinné domy lze čerpat dotaci až 155 000 Kč v případě systému, který vyrobí alespoň 4 MWh ročně. Jednotlivých variant je více, iddeální výkon systému Vám pomůžeme navrhnout v případě že nás budete kontaktovat.

 

V případě rodinných domů je návrh systému poněkud složitější díky nutnosti, ale i praktické potřebnosti použití baterie. Návratnost se pohybuje mezi 10 – 15 lety. Tento velký rozptyl vychází z velké rozdílnosti cen za elektřinu. Jako hraniční cenu můžeme označit 3 Kč za kWh, aby fotovoltaika vzhledem ke své životnosti dávala investičně smysl.

Roční výroba

Roční výroba elektřiny závisí na mnoha faktorech jako je orientace a sklon střechy, podle prašnosti, lokality a liší se významně i rok od roku, rozdíly mohou dosahovat i přes 15 %. Z tohoto čísla pak vychází i samotná návratnost

Vyplatí se – kdy ?

Obecně můžeme vycházet z toho, že 1 instalovaný kWp vyrobí v našich podmínkách zhruba 1 MWh ročně. Otázkou zásadní je procento využitelnosti, protože v případě rodinných domů v podstatě nikdy nedosáhneme 100% využitelnosti. Ke zvýšení využitelnosti elektrárny slouží baterie, na kterou čerpáte dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám. Pokud vezmeme 10 kWp systém vyrobíme za rok zhruba 10 MWh, pokud se nám podaří spotřebovat 90%, můžeme počítat s 9 MWh. V případě, že máme cenu elektřiny očištěnou o fixní poplatky v hodnotě 5 Kč, je roční přínos 45.000 Kč. V případě že cena vyskočí na 10 Kč, bude roční výdělek 90.000 Kč a tak dále.

Fotovoltaika v zimě

Průběh výroby fotovoltaické elektrárny je velmi dobře známý, hlavní výroba probíhá od března do října, a to jen přes den. V zimních měsících klesá až k 5% letní výroby, takže o nějakém zásadním přínosu nemůže být řeč. V době kdy potřebujeme elektřinu na topení, fotovoltaika nepokryje ani základní spotřebu. Co lze ale očekávat je lehký přínos v přechodových měsících březen, duben, zaří, říjen. I tento aspekt může sehrát roli v rozhodnutí, zda systém spíš skromnější nebo výkonnější s přetoky, které časem mohou být “zpracovány“.

Otázka zálohy

Pro případ výpadku distribuční sítě přeci máme fotovoltaiku, která výpadek pokryje. To je obecně rozšířený mýtus, respektive velké zjednodušení. Technické řešení tzv. back-up provozu je značně komplikovanější. Právě této disciplíně věnujeme velkou pozornost a řešíme pro každého klienta individuálně podle množství spotřebičů, stavu rozvodů v domě, tak abychom dodrželi normu včetně potřebných úprav domácího rozvaděče zahrnující proudové chrániče. Otázka zálohy zkrátka stojí jako separátní téma . Můžeme zvolit od nejjednodušších řešení, že se záloha neřeší vůbec, nebo se záloha jen „připraví“, vytvoříme zálohovanou zásuvku – to jsou ty nejjednodušší postupy. Selektivní záloha, několikastupňová s odhazováním zátěže, přepínači na ohřev vody a nabíjení elektromobilu, to už jsou výrazně složitější postupy, kterým se věnujeme také.